Köszöntjük a NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Kft honlaján!


A megyei agrárkamarák összeolvadásával 2013 során megalakult a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara.
A megyei kamarák gazdasági társaságai 2014. március 1-én beolvadtak az akkori Bács Agrárház Nonprofit Kft-be. A kamara névváltozása hozta magával, hogy a kft neve is megváltozzon, amire 2015. január 1-én került sor, így az egyedüli tulajdonos, azaz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara neve után NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Kft. a jogutód.


Kecskemét, 2015. február 1.

Darabos Tamás
ügyvezető


A Bács Agrárház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bemutatása

A Bács Agrárház Nonprofit Kft. jogelődjét, a Bács Agrárház Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara Közhasznú Társaságát 1995. október 11-én a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, mint egyszemélyes tulajdonos alapította azzal a céllal, hogy agrárvállalkozóknak nyújtson igényeiknek megfelelő szolgáltatásokat növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési területen szakmai, tervezési, üzletviteli tanácsadáson keresztül, ezáltal támogassa a megyében a környezettudatos gazdálkodást, a termelés biztonságának előmozdítását, a termelők piacra jutásának elősegítését, valamint lehetőségeinek bővítését.

Akkreditált felnőttképzési intézményként 2003. óta biztosítunk képzéseket gazdálkodók számára. ÚMVP Képző Szervezetként 2009-től szervezünk támogatott képzéseket, így a különböző EU-s támogatásban részesülő gazdálkodókat érintő kötelező képzéseken túl, úgynevezett ajánlott és OKJ-s képzések lehetőségét nyújtjuk konzorciumi partnereinkkel - a kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskolával és a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolájával - együtt. Ezen támogatott képzéseknél a gazdálkodók által befizetett részvételi díjak - adott feltételek mellett - visszaigényelhetőek.

Területi Szaktanácsadó Központi címmel 2007. óta rendelkezünk. E szolgáltatás keretében a szaktanácsadóink által nyújtott munka értékének 80 %-a támogatás formájában visszaigényelhető a gazdálkodók számára. Kiemelt figyelmet fektetünk a szaktanácsadók ismeretének folyamatos bővítésére, ezért szakmai rendezvények szervezésével is támogatjuk munkájukat.

Szolgáltatásaink között szerepel tápanyag gazdálkodási terv készítése, melyhez a Proplanta programot használjuk a környezet- és költségkímélő trágyázási szaktanácsadások elkészítéséhez.

Környezetvédelmi szolgáltatásunk keretében vállaljuk vállalkozások, szövetkezetek, hulladékgazdálkodási tervének elkészítését, környezetvédelmi felülvizsgálathoz aktív szakmai segítség nyújtását. Környezetvédelmi megbízotti programunk keretében feladatként látjuk el környezetvédelmi jelentések elkészítését, a hulladékgazdálkodás felügyeletét, beleértve a veszélyes és újrahasznosítható hulladékok kezelésének ellenőrzését, továbbá a környezetvédelmi szabályzatok és eljárási utasítások betartását.

Területmérés keretében meghatározzuk a kérdéses területek agrár-környezetgazdálkodási előírások szerinti koordinátáit, a mért adatokat adminisztráljuk, valamint elkészítjük a szükséges jegyzőkönyvet és térképet.

Fő tevékenységeink közé tartozik a pályázatírás is a gazdálkodók számára. A pályázó alapos megismerését követően, kedvező díjazás ellenében készítjük el igényei szerint pályázati anyagát. Az elmúlt évek legnépszerűbb témái a gépbeszerzés, gazdaság átadás, beruházási, illetve a fiatalgazda pályázat volt.

Részt veszünk különböző nemzetközi projektekben a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamarával együttműködve. Az EU Egész életen át tartó tanulás programjának Innováció transzfer keretében támogatott projektjei közül jelenleg a KKV-k munkahelyi stressz megelőzését és mentesítését célzó képzését akkreditáltatjuk a SPAT projekt keretében. A HERBS elnevezésű nemzetközi projekt célja pedig a gyógynövénytermesztést végző vállalkozók támogatása korszerű tananyagfejlesztéssel.

Végezetül meg kell említenünk a számunkra oly fontos Homokhátsági Célprogramot, amely 2003 óta szerteágazó alprogramjaival támogatja a Homokhátságon gazdálkodókat. Kiemelt, a célprogram befejezése óta is figyelemmel kísért és széleskörű érdeklődéssel számon tartott szakmai programunk a „Kamra-túra”, mely a gazdálkodók közvetlen értékesítésének támogatását tűzte ki célul. A Homokhátsági Célprogram eredményeként indult kezdeményezés sokaknak adott ötletet a direktértékesítés alkalmazhatóságára. Jelenleg kistermelők részére összeállított szakmai képzéssel támogatjuk a termelőket és a Bács Agrárház Nonprofit Kft. folyamatosan keresi a további forrásokat a program fejlesztésére.


Kecskemét, 2011. január 1.

Dene Orsolya
ügyvezető

NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Tatár sor 6. Tel.:76/497-075 Fax: 76/481-035

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000372/2014.