MINŐSÉGPOLITIKA

MINŐSÉGPOLITIKA

Célunk, hogy a mezőgazdasággal foglalkozók számára az aktuális, legfrissebb szakmai és jogszabályi ismereteket magas színvonalon átadjuk, ezáltal eredményesebbé, hatékonyabbá tehetik gazdálkodásukat. Tevékenységüket a különböző elnyert pályázatokhoz kapcsolódó kötelező és ajánlott képzések lebonyolításával is támogatjuk.

A NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetése és munkatársai elkötelezettek a minőségi munkavégzés mellett.
Minőségi szolgáltatást kívánunk nyújtani, mely során a gazdálkodó ügyfelek érdekeit szolgálva, az ügyfelek felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit elégítjük ki a szakmai-, jogszabályi- és minőségirányítási előírások betartásával. Minőségpolitikánkban a partnerközpontúság hangsúlyos, az ügyfelekkel való kapcsolatépítés során társaságunk iránti bizalom erősítése áll a középpontban - így elérve Minőségpolitikánk azon célját, hogy hosszútávon biztosítsuk a partneri elégedettséget, valamint a képzéseink magas színvonalon történő fenntarthatóságát.

Ügyfeleink számára folyamatosan kifogástalan szolgáltatást kell nyújtanunk, ezért az eredményeket mérjük, a munkánkat javítjuk és fejlesztjük, képezzük önmagunkat. Ennek érdekében évente minőségcélokat tűzünk ki, a megvalósulást rendszeresen ellenőrizzük és mérjük. A minőségi célok megvalósításához minden munkatárs és a képzési folyamatban résztvevő oktató, szakértő köteles képességei, tudása szerint hozzájárulni.

Képzéseinkkel szemben támasztott követelmények, minőségi elvárások, értékek az alábbiak: nyitott legyen a gazdálkodók teljes köre számára; aktuális információk, a gyakorlatban jól hasznosítható ismeretek kerüljenek átadásra; gyakorlatorientált legyen; környezettudatos szemléletű legyen; az adott téma Uniós ismereteit is magába foglalja.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a NAK Nonprofit Kft. jól felkészült saját és külső szakértő-hálózattal rendelkezzen, ennek érdekében munkatársaink és a képzésben részt vevő oktatók szakmai fejlődését támogatjuk. Mind a külső és belső szakértők, mind saját dogozóink munkáját folyamatos értékeléssel minősítjük a végzett tevékenységük alapján.

A NAK Nonprofit Kft. vezetése és minden munkatársa a jogszabályokban meghatározottak alapján és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése érdekében elkötelezetten végzi tevékenységét. Mindezek megvalósítása érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk. Minőségpolitikánkat, képzési tevékenységünket – partnereink véleménye alapján is – évente felülvizsgáljuk, értékeljük, fejlesztjük.


Kecskemét, 2015. január 01.

Dene Orsolya
cégvezető
NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Tatár sor 6. Tel.:76/497-075 Fax: 76/481-035

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000372/2014.